Kallelse till årsmöte

OBS ÄNDRAT, genomförs i annan form utan samling

Kamratföreningens årsmöte 2020 äger rum den 7 maj kl 18:00. Plats: Mässen / Bishop

Vi genomför sedvanligt årsmöte inklusive information samt att mj Jonas Björqvist (pristagare 2019 G A von S priset) talar kring framtidens officersutbildning.

Årsmöteshandlingar (Kallelse med dagordning, Parentation, Styrelsens årsberättelse samt Budgetförslag) finns att läsa på denna hemsida, på medlemssidorna. För att läsa påmedlemssidorna måste man vara medlem och ha ett lösenord.