Om P10.se

P10.se drivs av Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening.

Alla medlemmar bereds tillgång till informationen på medlemssidorna. Som medlem registrerar du ett konto på registeringssidan. Därefter kontrolleras de uppgifter du ger mot medlemsregistret, och medlemmar får tillgång till sidorna.

För att ta del av information avsedd för medlemmar i Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening måste man vara medlem i föreningen och ansöka om konto för hemsidan. Om du söker och får medlemskap så accepterar du också att dina kontaktuppgifter återfinns i medlemsmatrikeln. Den är endast tillgänglig för medlemmar.