Årsmöte 2020 digitalt

Årsmöte 2020 - Digitalt
Sörmlänningar

Vi har fått ett resultat och 47 medlemmar har röstat utav 360 medlemmar
som är aktiva och har en epostadress. Röstningens resultat visar att
styrelsen har ett odelat förtroende och har fått ansvarsfrihet. Föreslagen
budget, verksamhet och valberedningens förslag har godkänts. Vi tackar
för förtroendet och ber få återkomma inför höstens aktiviteter.


Peter Ahlström
Sekreterare