Årsmöte 2021 – kallelse

Årsmötet 2021 genomförs den 6:e till 10:e maj (ska enligt stadgarna genomföras mellan 25/3 – 1/6) kommer att genomföras ”digitalt”. Arbete pågår med att ta fram årsmöteshandlingar. Vi genomför det på samma sätt som årsmöte 2020, dvs att allt underlag läggas upp på vår hemsida och att Du där tar del av underlagen och kan ”rösta” genom enkelt ja/nej-tryckande i de frågor som är nödvändiga (bl.a. styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny/om-val och kommande verksamhet).

Årsmöteshandlingarna och röstningsmöjligheten kommer att vara tillgängliga efter inloggning på medlemssidorna mellan den 6 maj och den 10 maj kl 18:00.

Säkerställ redan nu att du har möjlighet att logga in på medlemssidorna. Har du problem med inloggning och lösenord anmäler du detta till systemsupport@p10.se via e-post.

Till vänster i marginalen hittar du också en länk till en manual som beskriver inloggning och hur årsmötet går till. (bild nedan)

Bild på menyn till vänster i marginalen