Alla inlägg av Peter Ahlström

Information från styrelsen

Sörmlänningar

Vi har beslutat att ställa in merparten av höstens aktiviteter. Vi kommer att koncentrera oss på Lillejul 2020 och mer information kring detta kommer i tid. Brädspelarna kommer att inbjudas av Karl-Arne Ahlqvist.

Årsmöte 2020 digitalt

Årsmöte 2020 - Digitalt
Sörmlänningar

Vi har fått ett resultat och 47 medlemmar har röstat utav 360 medlemmar
som är aktiva och har en epostadress. Röstningens resultat visar att
styrelsen har ett odelat förtroende och har fått ansvarsfrihet. Föreslagen
budget, verksamhet och valberedningens förslag har godkänts. Vi tackar
för förtroendet och ber få återkomma inför höstens aktiviteter.


Peter Ahlström
Sekreterare