Inbjudan Lillejul

Sörmlänningar

Här kommer inbjudan till årets Lillejul. Var vänlig och läs den noga samt svara Mats om du avser delta. Då COVID -19 åter verkar leva väl bland de ovaccinerade så har styrelsen beslutat att deltagare på årets Lillejul 2021 ska vara symptomfria samt kunna visa upp ett Covidpass eller intyg på genomförd vaccination.

Peter Ahlström

Sekreterare

Om du vill öppna inbjudan i större format, klicka här Länk