Kontakt och support

För att kontakta funktionärer i kamratföreningen kan följande e-postadresser användas:

sekreteraren@p10.se

kassor@p10.se

Kamratföreningens swishkonto för inbetalningar har en QR-kod, scanna den med din swish-app

Medlemmar kan själva ändra lösenord och e-postadress. Läs manualen för att få hjälp med detta. Länk

För ärenden teknisk natur som rör hemsidan, användarkonton, inloggning med mera

systemsupport@p10.se