Lillejul 2020

Med hänsyn till pågående CORONA-pandemi har Kamratföreningen beslutat sig för att genomföra årets Lillejul med två sittningar istället för en. Detta för att kunna följa smittskyddsmyndighetens riktlinjer men ändock kunna njuta av en traditionsenlig Lillejul, Julgrip med tillhörande julbord.

Första sittningen genomförs kl. 1400 fram till kl. 1700. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra erfarnaste och äldsta kamrater deltager. Antalet till denna sittning är begränsat till maximalt 40 personer, vilket ger god möjlighet till att hålla anbefalld distans.  

Andra sittningen startar kl. 1830. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra något yngre kamrater deltar oavsett erfarenhet. 

För att lugna alla oroliga kan Lillejulsgruppen meddela att  programmet för båda sittningarna kommer att vara enligt tradition med första versen, julbord, flugan, punschen och Julgripen. Bishop Arms följer utgivna smittskyddsdirektiv. 

Är det för stor obalans i anmälan till första respektive andra sittningen så kommer Lillejulsgruppen att fördela medlemmarna mellan de olika sittningarna.  

Lillejulsgruppen jobbar hårt för att vi ska kunna genomföra ett traditionsenligt Lillejulsfirande.  Vi utgår från att alla som har för avsikt att delta vid Lillejul respekterar utgivna riktlinjer. Har man haft minsta symtom under Lillejulsveckan så stannar man hemma och firar på distans. 

För att kunna fortsätta med planeringen så vill vi att ni mycket skyndsamt anmäler er till sittning 1 eller sittning 2 enligt riktlinjer ovan. 

Anmälan görs till Mässdirektören snarast på:

E-post: mats.i.eriksson@hotmail.com

Mobil: 070 667 47 73

För att möjliggöra fortsatt planering så är det av största vikt att vi får in era svar senast 2020-11-15.

På uppdrag av styrelsen//Lillejulgruppen