Om P10.se

P10.se drivs av Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening.

Informationen finns dels på en öppen del som alla kan ta del av, dels på en sluten del (medlemssidorna) som bara medlemmar kan ta del av. Alla medlemmar bereds tillgång till informationen på medlemssidorna. 

För att ta del av information avsedd för medlemmar i Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening måste man vara medlem i föreningen och därmed får man automatiskt ett konto för inloggning till hemsidan. Om du söker och får medlemskap så accepterar du också att dina kontaktuppgifter återfinns i medlemsmatrikeln. Den är endast tillgänglig för medlemmar.

Kontakt och support

Kontakta kamratföreningen Länk