Medlemmars inloggning

För att kunna logga in och ta del av informationen på medlemssidorna (som är under uppbyggnad och utveckling) behöver man vara registrerad som medlem i kamratföreningen. De medlemmar som tidigare var s.k. passiva medlemmar kan bli aktiva medlemmar med möjlighet till inloggning på ett eget konto. Kontakta sekreteraren via e-post sekreteraren@P10.se

Har du problem med inloggning till ett redan existerande konto, kontakta systemsupport@P10.se

Pågående arbete med hemsidan

Just nu (2019-09-15--20) pågår ett arbete med hemsidan som går ut på att dela på informationen till en öppen del och en stängd "medlems del". Samtidigt sker en uppdatering av medlemskonton på hemsidan så att alla föreningens medlemmar erhåller ett inloggningskonto för att komma åt medlemssidorna.

Det senare innebär att ett stort antal medlemmar i föreningen som inte har haft konto till medlemssidorna, i dagarna kommer att få ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter. Arbetet med hantering av medlemmar och inloggningskonton styrs av föreningens sekreterare, som använder föreningens medlemsmatrikel som bas för skapandet av inloggningskonton.

Ny sida med lästips här på P10.se

Vi kommer att försöka medverka till lite kunskapsförmedling och lässtimulans, genom att lägga upp artiklar och länkar till artiklar som vi tycker är intressanta. Därför tillför vi nu en sida med "Lästips" som du hittar i menyraden upp till höger. Här behövs ingen lösenord eftersom det är öppna källor. Du kan också klicka på länken här för att komma till den nya sidan Länk

Arbetet med att utveckla hemsidan återupptas

Styrelsen har en ambition att dra igång ett arbete med att utveckla föreningens hemsida och göra den till en mer levande och uppdaterad informationskanal. Denna text är ett så kallat "Inlägg" och ska ses som en snabb och enkel uppdatering av aktuell information. Inläggen skrivs i ett kronologiskt flöde, med det senaste inlägget högst upp på första sidan.

Webmaster

Den nya hemsidan

Den nya hemsidan byggs upp från grunden, vilket tyvärr medför att tidigare registrerade medlemmar ej finns kvar.

Avsikten är att bygga den nya hemsidan ett steg i taget, med fokus på att göra aktuell information tillgänglig, framförallt aktivitetskalendern.

För att ta del av information avsedd för medlemmar i Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening måste man vara medlem i föreningen och ansöka om konto för hemsidan. Om du söker och får medlemskap så accepterar du också att dina kontaktuppgifter återfinns i medlemsmatrikeln. Den är endast tillgänglig för medlemmar.