100-årsjubileet

Kamratföreningen har påbörjat planeringen för 100-årsjubileet av regementets inmarsch i Strängnäs, 3 juli 1921. Regementet startade dock utmarschen från den gamla mötesplatsen Malma hed redan dagen innan. Planerings- och genomförandeansvarig är Magnus Önnestig och undertecknad är av ordföranden ombedd att från styrelsens sida vara en del av framdriften och fortlöpande orientera ordföranden och styrelsen. Inriktningen är genomförande lördag 14 augusti, 2021, då också vårt traditionella Stäketfirande planeras äga rum.

Den naturliga platsen för jubileet torde vara Stora torget, där mottagande mm skedde. Vi har också diskuterat Västervikstorget. Naturligtvis måste det finnas en musikkår i programmet och vi ser framför oss att det kan finnas frivilliga som är beredda att marschera hela eller delar av vägen från Malma hed liksom att en velocipedstyrka i tidsenliga kläder leder inmarschen.

Att hemvärnet deltar på något sätt synes naturligt och troligen också helt nödvändigt, liksom att vi samverkar med Arsenalen och t.ex. museet Malma hed. Återkommer med ytterligare information efter nästa möte i arbetsgruppen.

Med vänlig hälsning, Björn Torstenson