Jullunch med föredrag i Strängnäs den 29 november

Kunglig Södermanlands Regementes Kamratförening inbjuder medlemmar i er förening enligt nedan.

Välkommen att anmäla er till årets kamratförenings-Jullunch med föredrag av Jesper Tengroth. ”Kan man läsa tidning, kan man kommunikation”, är något Jesper Tengroth hört mer än en gång under sin karriär.

Men riktigt så enkelt är det väl ändå inte när krisen kommer och telefonerna går varma, det stormar i sociala media och journalisterna står utanför dörren?


Jesper Tengroth har ägnat i princip hela sitt yrkesverksamma liv åt kommunikation - som journalist på Sveriges Radio, som kommunikationsrådgivare till överbefälhavaren och pressekreterare i Försvarsmakten. Sedan januari är han presschef på Migrationsverket. 

Sin värnplikt gjorde han på Södermanlands regemente -94/95.

Sitt första riktiga jobb hade han som informationsassistent på MekB 10 brigadstab. Den 29 november berättar han om sina erfarenheter och hur några av förebilderna från tiden på P 10 gjort att han tycker det är som roligast att kommunicera i motvind.

Efter föredraget serveras en klassisk julbuffé med blandade kalla och varma rätter samt dessert. En flaska Lättöl, Julmust, motsvarande ingår, möjlighet finns att köpa starkare drycker i baren.

Tid: 2023-11-29 (onsdag). 

Kl 1330-1400 Föredrag av Jesper Tengroth

Kl 1400--> Jullunch.

Plats: Bowlinghallen i Strängnäs (regementsområdet, gamla truppserviceförrådet).

Kostnad: Icke medlem 300 kr.

Anmälan till admin@p10kf.se senast fredagen den 17 november.

Betala in på Plusgiro 13 39 39-9 senast fredagen den 17 november. Ange namn och Jullunch.

Styrelsen önskar alla kamrater välkomna.

gnm. Hans Liljenstolpe, 070-239 92 61

           Sekr

Påminnelse- Fördjupat nomineringsarbete 1 juni t o m 31 augusti

Styrelsen gav valberedningen i uppdrag att genomföra ett fördjupat nomineringsarbete
bland medlemmar inför årsmötet 2024.
Arbetet ska omfatta samtliga befattningar i styrelsen, revisorsfunktionen samt
valberedningen.
Medlem i Kamratföreningen äger rätt att kandidera eller nominera annan medlem.
Hela bildspelet nås via denna länk: Presentation årsmötet 4 maj 2023.

Nu uppmanas du att fundera på om du vill kandidera eller nominera lämplig och villig
kandidat.
Namnförslag med motiv insänds på enklaste sätt till valberedningen@p10.se

Valberedningen kommer därefter kontakta intresserade och villiga för fördjupat
analysarbete. För att personerna ska bli valberedningens förslag till nya ledamöter måste de
ha gett sitt samtycke till detta.
Valberedningens förslag till årsmötet 2024 ska omfatta vilka personer som nomineras

  • till styrelsen (ordförande, sex ledamöter och två suppleanter),
  • som revisorer inklusive suppleanter (två plus två) samt
  • som valberedning (sammanhållande plus två).

Stefan Ceder
Sammanhållande i valberedningen

Fördjupat nomineringsarbete 1 juni t o m 31 augusti


Styrelsen gav valberedningen i uppdrag att genomföra ett fördjupat nomineringsarbete bland medlemmar inför årsmötet 2024.

Arbetet ska omfatta samtliga befattningar i styrelsen, revisorsfunktionen samt valberedningen.
Medlem i Kamratföreningen äger rätt att kandidera eller nominera annan medlem.
Hela bildspelet nås via denna länk: Presentation årsmötet 4 maj 2023.

Nu uppmanas du att fundera på om du vill kandidera eller nominera lämplig och villig kandidat.
Namnförslag med motiv insänds på enklaste sätt till

valberedningen@p10.se

Valberedningen kommer därefter kontakta intresserade och villiga för fördjupat analysarbete. För att personerna ska bli valberedningens förslag till nya ledamöter måste de ha gett sitt samtycke till detta.
Valberedningens förslag till årsmötet 2024 ska omfatta vilka personer som nomineras

  • till styrelsen (ordförande, sex ledamöter och två suppleanter),
  • som revisorer inklusive suppleanter (två plus två) samt
  • som valberedning (sammanhållande plus två).

Stefan Ceder
Sammanhållande i valberedningen

Detta är en förberedande information till den 11 augusti Stäketfesten


Vi har nöjet att inom kort skicka ut en officiell inbjudan till Stäketmiddag/fest fredagen den 11 augusti. Denna tillställning kommer att hållas på Sundbyholms Slott Eskilstuna. Vi ordnar busstransport från Strängnäs ToR. Festen kommer att innehålla välkomstdrink, trevlig middag och förhoppningsvis dans.

Styrelsen hoppas att du och din partner planerar in denna fest och klädkoden kommer vara "smart casual".

Inom kort kommer en inbjudan att skickas ut. Denna inbjudan är i ett nytt format så lite aktivt arbete kommer att krävas.


Väl mött

Peter Ahlström

sekreterare