Avtal med bishops arms

Äntligen har vi kommit i mål med avtal efter ägarbytet på vår mäss.

Avtalet skrevs på av vår ordförande tillsammans med Pubchefen Karin Ödén Malmberg.

En inventering är genomförd och våra föremål är försäkrade genom
vår försorg.

Avtalet innebär ett antal förmåner för dig som medlem, gällande att nyttja lokalerna och att beställa mat och logi.

Detaljer i avtalet och hur man nyttjar avtalade förmåner framgår av dokument som finns på medlemssidorna d.v.s du måste logga in för att läsa dessa.

När du loggat in hittar du sidan genom menyn "Medlemssidorna" (i vänstermarginalen) och rubriken " Avtal med Hotel Bishops Arms Strängnäs"


Lillejul 2020

Med hänsyn till pågående CORONA-pandemi har Kamratföreningen beslutat sig för att genomföra årets Lillejul med två sittningar istället för en. Detta för att kunna följa smittskyddsmyndighetens riktlinjer men ändock kunna njuta av en traditionsenlig Lillejul, Julgrip med tillhörande julbord.

Första sittningen genomförs kl. 1400 fram till kl. 1700. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra erfarnaste och äldsta kamrater deltager. Antalet till denna sittning är begränsat till maximalt 40 personer, vilket ger god möjlighet till att hålla anbefalld distans.  

Andra sittningen startar kl. 1830. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra något yngre kamrater deltar oavsett erfarenhet. 

För att lugna alla oroliga kan Lillejulsgruppen meddela att  programmet för båda sittningarna kommer att vara enligt tradition med första versen, julbord, flugan, punschen och Julgripen. Bishop Arms följer utgivna smittskyddsdirektiv. 

Är det för stor obalans i anmälan till första respektive andra sittningen så kommer Lillejulsgruppen att fördela medlemmarna mellan de olika sittningarna.  

Lillejulsgruppen jobbar hårt för att vi ska kunna genomföra ett traditionsenligt Lillejulsfirande.  Vi utgår från att alla som har för avsikt att delta vid Lillejul respekterar utgivna riktlinjer. Har man haft minsta symtom under Lillejulsveckan så stannar man hemma och firar på distans. 

För att kunna fortsätta med planeringen så vill vi att ni mycket skyndsamt anmäler er till sittning 1 eller sittning 2 enligt riktlinjer ovan. 

Anmälan görs till Mässdirektören snarast på:

E-post: mats.i.eriksson@hotmail.com

Mobil: 070 667 47 73

För att möjliggöra fortsatt planering så är det av största vikt att vi får in era svar senast 2020-11-15.

På uppdrag av styrelsen//Lillejulgruppen

Fälttävlan P1 –P10 1977

Nedan finns en länk med det senaste avslutade projektet i Digitalt Museum. Många kända ansikten från båda regementena. Många i Kamratföreningen sitter säkert och har det rätt tråkigt i dessa coronatider, så ett studium av bilderna som nås via länken kanske kan muntra upp lite.

Per-Olof Rosén genom Peter Ahlström

Länk till bilder Länk

Information från styrelsen

Sörmlänningar

Vi har beslutat att ställa in merparten av höstens aktiviteter. Vi kommer att koncentrera oss på Lillejul 2020 och mer information kring detta kommer i tid. Brädspelarna kommer att inbjudas av Karl-Arne Ahlqvist.

Nytt LÄSTIPS

En artikel av Thomas Axelsson, FA övlt, C 27:e Hemvärnsbataljonen i Södermanland, finns nu under rubriken "Lästips" ( i menyraden uppe till höger)

Årsmöte 2020 digitalt

Årsmöte 2020 - Digitalt
Sörmlänningar

Vi har fått ett resultat och 47 medlemmar har röstat utav 360 medlemmar
som är aktiva och har en epostadress. Röstningens resultat visar att
styrelsen har ett odelat förtroende och har fått ansvarsfrihet. Föreslagen
budget, verksamhet och valberedningens förslag har godkänts. Vi tackar
för förtroendet och ber få återkomma inför höstens aktiviteter.


Peter Ahlström
Sekreterare

Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Bäste Medlem

Jag hoppas att allt är bra med Dig och dina nära och kära. En sak kan man ju vara helt säker på och det är att Du på ett eller annat sätt påverkats av den pågående Corona-pandemin. Så kommer dessvärre även att vara fallet med kamratföreningens verksamhet. Inte minst m.h.t. att många i föreningen befinner sig i någon av alla riskgrupper kan extra försiktighet behöva påbjudas.

Styrelsen har därför beslutat om följande förändringar av vår verksamhet 2020:

1. Årsmötet planerat till den 7 maj (ska enligt stadgarna genomföras mellan 25/3 – 1/6) kommer att genomföras ”digitalt”. Arbete pågår med att utforma detta och exakt hur det kommer att gå till kommer Du att få information om senare. Grundtanken är att allt underlag ska läggas upp på vår hemsida och att Du där ska kunna ”rösta” genom enkelt ja/nej-tryckande i de frågor som är nödvändiga (bl.a. styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny/om-val och kommande verksamhet). Det kommer att bli spännande att se hur väl vi ska lyckas med detta tekniska experiment.

Fortsätt läsa Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Milstolpe på digitalt Museum

Idag har vi passerat inlägg nr 2000 på Digitalt Museum! Första inlägget publicerades mars 2018.

Länk

C V Sandberg, Lars och Hans Liljenstolpe, Björn Stenman, Tage Berglund och P-O Rosén är den fasta styrkan, men vi kan gärna bli några till. Vi träffas normalt varje onsdagsförmiddag kl 8 – 12. Kom gärna ut och hälsa på oss, men ring gärna C V eller Hans och förvarna.

Bildgruppen vid Arsenalen

Förberedelser för 100-årsjubileet

Kamratföreningen har påbörjat planeringen för 100-årsjubileet av regementets inmarsch i Strängnäs, 3 juli 1921.

Därför har vi nu lagt upp en egen sida här på hemsidan, där vi då och då kommer att informera om hur planeringen fortskrider. Läs under "Öppen information" i menyraden ovan.

Digitalmuseum – informerar

Här kommer en Julhälsning från bildgruppen på Arsenalen.

Vi är snart uppe i 2000 inlägg från vårt regemente – med över 2200 bilder.

Sorteringsarbetet går också sakta men säkert vidare och arkivförteckningen fylls på efterhand.

https://digitaltmuseum.se/search/?aq=owner%3A%22S-ARS%22&sv=images&sort_order=desc&sort=identifier&o=0&n=1952

Vi är normalt på plats alla onsdagsförmiddagar. Kontakta C V Sandberg eller Hans Liljenstolpe om du vill besöka oss, eller delta i arbetet.

-----------

Mvh!

P-O