Uppdatering rörande subventionerad middag

Erbjudandet om en rejält subventionerad 2-rätters meny på Bishop Arms som omnämndes i ordförandes julbrev är nu klart. Erbjudandet gäller medlem tillsammans med en medföljande. Erbjudandet gäller från 1: a mars till den sista april.

Siegrothska priset 2020

Under kvällen den 16 december genomfördes en prisutdelning av Siegrothska priset för 2020 till Anders Westberg. Prisutdelningen skedde i våra mässlokaler i Strängnäs och det var ordföranden i Kungliga Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening, Bengt Degerman, som höll ett kort anförande och förärade Anders priset.

Foto Anders Szili

Läs mer under rubriken "Siegrothska priset" uppe till höger.

Gripen 2020

Gripen 2020 finns nu att läsa för medlemmar som loggar in och läser under medlemssidorna.

Samtidigt har en uppdatering av hemsidan gjorts, och nu är det möjligt att läsa gamla Julgripar via hemsidan Just nu finns följande årtal (med varierande täckning av de olika åren) 1930-1939, 1940-1949, 2000-2009, 2010-2019, 2020.

Medlemsbrev julen 2020

Bäste Medlem


Jag hoppas att allt är bra med Dig i detta märkliga år. Utvecklingen av pandemin har ju tyvärr inte tagit den vändning som vi hoppades på. Inte helt otippat har vi då vid styrelsemötet i torsdags tvingats fatta beslutet att ställa in det annonserade lillejulsfirandet. Naturligtvis ett mycket tråkigt beslut men nödvändigt då självklart hälsan har högsta prioritet.
Någonting corona-anpassat ska vi ändå försöka åstadkomma på digital väg. Riktigt vad det blir är ännu för tidigt att säga men som lägsta ambition kommer julgripen vid en given tidpunkt att läggas ut för var och ens läsning. Vad mer vi lyckas åstadkomma får vi alltså återkomma till.

Som plåster på såren kommer vi åter att erbjuda en rejält subventionerad 2-rätters meny på Bishop Arms. Erbjudandet kommer att gälla Dig tillsammans med en medföljande och påbörjas efter årsskiftet. För att så många som möjligt ska kunna utnyttja erbjudandet kommer det att gälla under ca 2 månader. (Uppdaterad information 2021-01-19: Erbjudandet gäller från 1: a mars till den sista april)

För den som vill göra det riktigt coronasäkert kommer vi undersöka möjligheten att även få denna meny till avhämtning. Vi återkommer med detaljer via vår mässdirektör längre fram. Dessa erbjudanden ger oss ju två flugor i en smäll då vi samtidigt som vi avnjuter en god middag gynnar vår ”husvärd” och förhoppningsvis bidrar något till att de ska klara det
rådande läget.


Vi har tillsammans med Försvarshögskolan utsett en värdig pristagare till Gustav Adolf von Siegrothska priset. Priset kommer att delas ut den 16 december på Bishop i en mycket snäv krets då Försvarshögskolan har valt att ställa in sin högtidsdag Pristagare 2020 blir övlt Anders Westberg, lärare på den högre officersprogrammet.


Om vi blickar framåt 2021 så ligger programmet som bifogas tills vidare fast. Vad som i slutänden kan genomföras ”live” och vad som får ske digitalt, skjutas upp eller ställas in kommer att styras av råd och riktlinjer från regering och FHM. Vi får alla hjälpas åt att hålla tummarna för att nästa års höjdpunkt - 100-års jubileet av intåget i Strängnäs – ska kunna genomföras.
Följande datum och verksamheter är planlagda.
18 mars Brädspel.
25 mars föredrag av C J2 /INS överste Jörgen Lönngren om situationen i vårt närområde.
6 maj genomför vi årsmötet.
29 maj Vårfest.
14 augusti Högtidlighålls regementets högtidsdag samt 100 år av inmarschen enligt särskilt program.
23 september Historiskt föredrag.
7 oktober Brädspel.
23 oktober Höstmiddag (kan justeras om vi har genomfört en vårfest).
18 december Lillejul.


Avslutningsvis vill jag passa på och önska Dig och dina nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


Bengt Degerman/Ordförande

Avtal med bishops arms

Äntligen har vi kommit i mål med avtal efter ägarbytet på vår mäss.

Avtalet skrevs på av vår ordförande tillsammans med Pubchefen Karin Ödén Malmberg.

En inventering är genomförd och våra föremål är försäkrade genom
vår försorg.

Avtalet innebär ett antal förmåner för dig som medlem, gällande att nyttja lokalerna och att beställa mat och logi.

Detaljer i avtalet och hur man nyttjar avtalade förmåner framgår av dokument som finns på medlemssidorna d.v.s du måste logga in för att läsa dessa.

När du loggat in hittar du sidan genom menyn "Medlemssidorna" (i vänstermarginalen) och rubriken " Avtal med Hotel Bishops Arms Strängnäs"


Lillejul 2020

Med hänsyn till pågående CORONA-pandemi har Kamratföreningen beslutat sig för att genomföra årets Lillejul med två sittningar istället för en. Detta för att kunna följa smittskyddsmyndighetens riktlinjer men ändock kunna njuta av en traditionsenlig Lillejul, Julgrip med tillhörande julbord.

Första sittningen genomförs kl. 1400 fram till kl. 1700. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra erfarnaste och äldsta kamrater deltager. Antalet till denna sittning är begränsat till maximalt 40 personer, vilket ger god möjlighet till att hålla anbefalld distans.  

Andra sittningen startar kl. 1830. Vid denna sittning rekommenderar vi att våra något yngre kamrater deltar oavsett erfarenhet. 

För att lugna alla oroliga kan Lillejulsgruppen meddela att  programmet för båda sittningarna kommer att vara enligt tradition med första versen, julbord, flugan, punschen och Julgripen. Bishop Arms följer utgivna smittskyddsdirektiv. 

Är det för stor obalans i anmälan till första respektive andra sittningen så kommer Lillejulsgruppen att fördela medlemmarna mellan de olika sittningarna.  

Lillejulsgruppen jobbar hårt för att vi ska kunna genomföra ett traditionsenligt Lillejulsfirande.  Vi utgår från att alla som har för avsikt att delta vid Lillejul respekterar utgivna riktlinjer. Har man haft minsta symtom under Lillejulsveckan så stannar man hemma och firar på distans. 

För att kunna fortsätta med planeringen så vill vi att ni mycket skyndsamt anmäler er till sittning 1 eller sittning 2 enligt riktlinjer ovan. 

Anmälan görs till Mässdirektören snarast på:

E-post: mats.i.eriksson@hotmail.com

Mobil: 070 667 47 73

För att möjliggöra fortsatt planering så är det av största vikt att vi får in era svar senast 2020-11-15.

På uppdrag av styrelsen//Lillejulgruppen

Fälttävlan P1 –P10 1977

Nedan finns en länk med det senaste avslutade projektet i Digitalt Museum. Många kända ansikten från båda regementena. Många i Kamratföreningen sitter säkert och har det rätt tråkigt i dessa coronatider, så ett studium av bilderna som nås via länken kanske kan muntra upp lite.

Per-Olof Rosén genom Peter Ahlström

Länk till bilder Länk

Information från styrelsen

Sörmlänningar

Vi har beslutat att ställa in merparten av höstens aktiviteter. Vi kommer att koncentrera oss på Lillejul 2020 och mer information kring detta kommer i tid. Brädspelarna kommer att inbjudas av Karl-Arne Ahlqvist.

Nytt LÄSTIPS

En artikel av Thomas Axelsson, FA övlt, C 27:e Hemvärnsbataljonen i Södermanland, finns nu under rubriken "Lästips" ( i menyraden uppe till höger)