Alla inlägg av webmaster

Nytt LÄSTIPS

En artikel av Thomas Axelsson, FA övlt, C 27:e Hemvärnsbataljonen i Södermanland, finns nu under rubriken "Lästips" ( i menyraden uppe till höger)

Årsmöte 2020 – Digitalt

Vårt digitala årsmöte är nu öppet för medlemmarna. Logga in på medlemssidorna, gå till sidan för "årsmötet" läs årsmöteshandlingarna och rösta på förslagen. Det finns en manual att läsa om man vill se hur det går till. Öppna manualen genom att klicka på länken i marginalen till vänster om detta inlägg.

Jubileumswhiskey – erbjudande

Hej!
På uppdrag av styrelsen i officersföreningen har jag och Mats Eriksson fått uppdraget att ta fram en jubileumswhisky till firandet av 100 års jubileet för flytten av Södermanlands Regemente från Malmahed till Strängnäs.Jag behöver per e-post en intresseanmälan av hur många flaskor ni är intresserade av senast 2020-04-29, då avsikten är att kunna leverera flaskorna senast i samband med jubileet augusti 2021, det korta tidsförhållandet är med anledning av hur många fat vi vågar beställa, inför 300-årsjubileet beställdes 267 flaskor som gick som smör i solsken.

Fortsätt läsa Jubileumswhiskey – erbjudande

Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Bäste Medlem

Jag hoppas att allt är bra med Dig och dina nära och kära. En sak kan man ju vara helt säker på och det är att Du på ett eller annat sätt påverkats av den pågående Corona-pandemin. Så kommer dessvärre även att vara fallet med kamratföreningens verksamhet. Inte minst m.h.t. att många i föreningen befinner sig i någon av alla riskgrupper kan extra försiktighet behöva påbjudas.

Styrelsen har därför beslutat om följande förändringar av vår verksamhet 2020:

1. Årsmötet planerat till den 7 maj (ska enligt stadgarna genomföras mellan 25/3 – 1/6) kommer att genomföras ”digitalt”. Arbete pågår med att utforma detta och exakt hur det kommer att gå till kommer Du att få information om senare. Grundtanken är att allt underlag ska läggas upp på vår hemsida och att Du där ska kunna ”rösta” genom enkelt ja/nej-tryckande i de frågor som är nödvändiga (bl.a. styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny/om-val och kommande verksamhet). Det kommer att bli spännande att se hur väl vi ska lyckas med detta tekniska experiment.

Fortsätt läsa Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Kallelse till årsmöte

OBS ÄNDRAT, genomförs i annan form utan samling

Kamratföreningens årsmöte 2020 äger rum den 7 maj kl 18:00. Plats: Mässen / Bishop

Vi genomför sedvanligt årsmöte inklusive information samt att mj Jonas Björqvist (pristagare 2019 G A von S priset) talar kring framtidens officersutbildning.

Årsmöteshandlingar (Kallelse med dagordning, Parentation, Styrelsens årsberättelse samt Budgetförslag) finns att läsa på denna hemsida, på medlemssidorna. För att läsa påmedlemssidorna måste man vara medlem och ha ett lösenord.

Milstolpe på digitalt Museum

Idag har vi passerat inlägg nr 2000 på Digitalt Museum! Första inlägget publicerades mars 2018.

Länk

C V Sandberg, Lars och Hans Liljenstolpe, Björn Stenman, Tage Berglund och P-O Rosén är den fasta styrkan, men vi kan gärna bli några till. Vi träffas normalt varje onsdagsförmiddag kl 8 – 12. Kom gärna ut och hälsa på oss, men ring gärna C V eller Hans och förvarna.

Bildgruppen vid Arsenalen

Förberedelser för 100-årsjubileet

Kamratföreningen har påbörjat planeringen för 100-årsjubileet av regementets inmarsch i Strängnäs, 3 juli 1921.

Därför har vi nu lagt upp en egen sida här på hemsidan, där vi då och då kommer att informera om hur planeringen fortskrider. Läs under "Öppen information" i menyraden ovan.

Digitalmuseum – informerar

Här kommer en Julhälsning från bildgruppen på Arsenalen.

Vi är snart uppe i 2000 inlägg från vårt regemente – med över 2200 bilder.

Sorteringsarbetet går också sakta men säkert vidare och arkivförteckningen fylls på efterhand.

https://digitaltmuseum.se/search/?aq=owner%3A%22S-ARS%22&sv=images&sort_order=desc&sort=identifier&o=0&n=1952

Vi är normalt på plats alla onsdagsförmiddagar. Kontakta C V Sandberg eller Hans Liljenstolpe om du vill besöka oss, eller delta i arbetet.

-----------

Mvh!

P-O

Kunglig Södermanlands regementes officerares kamratförening – Gustaf Adolf von Siegrothska priset 2019

Jonas Björkqvist
Pristagaren Jonas Björkqvist

Motivering:

Jonas Björkqvist har en unik förmåga att fånga deltagarnas intresse i sin undervisning. Jonas största tillgång är hans förmåga att skapa ett intresse för kursen och dess innehåll hos sina studenter. Jonas har genom utvärderingar efter olika kurser fått ett erkännande från främst kadetterna där de ger honom mycket höga betyg i genomförandet av kurs. Hans omfattande militärhistoriska bildning kommer till sin rätt som ett pedagogiskt medel till att förstå nutida taktiska problem. Jonas är kunnig och beläst samt modig att prova nya metoder för att öka inlärningen och intresset.

Jonas är ett positivt föredöme som med sitt personliga och inbjudande sätt får deltagarna att bli intresserade av taktik och officersprofessionens utmaningar.

Jonas nyttjar olika metoder (krigsspel, truppföring, studier, muntliga stridsövningar mm) för att i samma kurs nå djupare insikt med ökad förståelse med stark koppling till vetenskap, beprövad erfarenhet och militärhistoria på ett pedagogiskt smakfullt sätt.                     

Jonas är återkommande omnämnd på ett positivt sätt vid flera olika utvärderingar av studenter vid FHS. Jonas har erhållit stor respekt för sitt kunnande, engagemang och för sitt sätt att möta de studerande i vardagen. Jonas skapar ett klimat där kadetter och lärare upplever en djup kollegialitet. Genom att med sin unika personlighet, pedagogiska skicklighet, innovation och nytänkande inom utbildning av framtidens arméofficerare (kadetter) främst inom tillämpade taktikkurser får Jonas deltagande kadetter och lärare att i harmoni och kollegialitet utveckla en fördjupad förmåga för officersprofessionens behov av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Jonas har en sällsynt förmåga att entusiasmera deltagarna, att göra dem intresserade och positiva, något som främjar deras kunskapsintag. 

Läs mer om Gustaf Adolf von Siegroth och Kamratföreningens pris, klicka på menyerna uppe till höger på sidan.

Medlemmars inloggning

För att kunna logga in och ta del av informationen på medlemssidorna (som är under uppbyggnad och utveckling) behöver man vara registrerad som medlem i kamratföreningen. De medlemmar som tidigare var s.k. passiva medlemmar kan bli aktiva medlemmar med möjlighet till inloggning på ett eget konto. Kontakta sekreteraren via e-post sekreteraren@P10.se

Har du problem med inloggning till ett redan existerande konto, kontakta systemsupport@P10.se