Historien om Musikplutonen

Denna text är skriven av f.d. brigadchefen Björn Bernroth, och publicerad på initiativ av hans son Magnus Bernroth.

Läs Björn Bernroths text här. Länk