Fördjupat nomineringsarbete 1 juni t o m 31 augusti


Styrelsen gav valberedningen i uppdrag att genomföra ett fördjupat nomineringsarbete bland medlemmar inför årsmötet 2024.

Arbetet ska omfatta samtliga befattningar i styrelsen, revisorsfunktionen samt valberedningen.
Medlem i Kamratföreningen äger rätt att kandidera eller nominera annan medlem.
Hela bildspelet nås via denna länk: Presentation årsmötet 4 maj 2023.

Nu uppmanas du att fundera på om du vill kandidera eller nominera lämplig och villig kandidat.
Namnförslag med motiv insänds på enklaste sätt till

valberedningen@p10.se

Valberedningen kommer därefter kontakta intresserade och villiga för fördjupat analysarbete. För att personerna ska bli valberedningens förslag till nya ledamöter måste de ha gett sitt samtycke till detta.
Valberedningens förslag till årsmötet 2024 ska omfatta vilka personer som nomineras

  • till styrelsen (ordförande, sex ledamöter och två suppleanter),
  • som revisorer inklusive suppleanter (två plus två) samt
  • som valberedning (sammanhållande plus två).

Stefan Ceder
Sammanhållande i valberedningen