Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Bäste Medlem

Jag hoppas att allt är bra med Dig och dina nära och kära. En sak kan man ju vara helt säker på och det är att Du på ett eller annat sätt påverkats av den pågående Corona-pandemin. Så kommer dessvärre även att vara fallet med kamratföreningens verksamhet. Inte minst m.h.t. att många i föreningen befinner sig i någon av alla riskgrupper kan extra försiktighet behöva påbjudas.

Styrelsen har därför beslutat om följande förändringar av vår verksamhet 2020:

1. Årsmötet planerat till den 7 maj (ska enligt stadgarna genomföras mellan 25/3 – 1/6) kommer att genomföras ”digitalt”. Arbete pågår med att utforma detta och exakt hur det kommer att gå till kommer Du att få information om senare. Grundtanken är att allt underlag ska läggas upp på vår hemsida och att Du där ska kunna ”rösta” genom enkelt ja/nej-tryckande i de frågor som är nödvändiga (bl.a. styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny/om-val och kommande verksamhet). Det kommer att bli spännande att se hur väl vi ska lyckas med detta tekniska experiment.

2. Planering har pågått för genomförande av en vårutflykt till Ludgo för att bl.a. kunna åse en av de få bevarade karolineruniformerna. Denna utflykt planeras istället att genomföras 2021.

3. När det gäller höstens verksamhet så ligger den fortfarande enl. tidigare plan. Vi följer händelseutvecklingen och kommer självklart att rätta oss efter FHM eventuella rekommendationer om så skulle vara fallet. Vid ev. beslut om förändringar kommer vi att informera omgående.

Samtidigt vill vi nu passa på att orientera om vad som händer på mässen. Flytt har skett från tidigare rum till de två rum som finns omedelbart till höger innanför huvudentrén. Det innebär lite mindre men trevligare utrymmen. Därför har vi tvingats omgruppera en del ”prylar” som fanns i tidigare rum. Sullastolarna har hämtats av Uppsala auktionsverk för att försäljas i sommar, resten av den vita möbeln, bord soffa och fyra stolar har deponerats tillsammans med tidigare deposition på Försvarshögskolan. Det innebär ett utökat arbete med den årliga inventering som styrelsen genomför i samband med ett styrelsemöte på plats. Slutligen har Sörmlandsgruppen åtagit sig att förvara bokhyllorna med böcker i avvaktan på deras nya gruppering. Möbleringen i de två nya rummen är i det närmsta klar. Det återstår en del som exempelvis att få upp kronan som hängde i lilla matsalen på gamla mässen i det inre rummet liksom möbleringen där. När vi sedan vet vilka saker vi förvarar på Bishops Arms kommer vi att försäkra dessa och därefter skriva ett nytt avtal med Bishops vilket för medlemmarna sannolikt kommer att innebära det som tidigare meddelats vad avser förmåner.

Att i allt elände försöka hitta något positivt kan ju vara en utmaning. En sak som dock noterats är den solidaritet och hjälpsamhet som många människor visat. Självklart ska vi inte vara sämre. Om någon av kamraterna i riskgruppen har behov av hjälp med t.ex inhandling så finns det säkert någon villig som kan hjälpa till. Gör därför så att Du som behöver hjälp skickar ett mail till sekreteraren Peter A (ahlstrompeter57@gmail.com) med vad Du vill ha hjälp med. På samma sätt uppmanas Du som känner att Du kan och vill hjälpa till att anmäla Dig till sekreteraren.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt Glad Påsk och hoppas att vi snart kan ses!

Bengt Degerman

Ordförande