Gripen 2020

Gripen 2020 finns nu att läsa för medlemmar som loggar in och läser under medlemssidorna.

Samtidigt har en uppdatering av hemsidan gjorts, och nu är det möjligt att läsa gamla Julgripar via hemsidan Just nu finns följande årtal (med varierande täckning av de olika åren) 1930-1939, 1940-1949, 2000-2009, 2010-2019, 2020.

Medlemsbrev julen 2020

Bäste Medlem


Jag hoppas att allt är bra med Dig i detta märkliga år. Utvecklingen av pandemin har ju tyvärr inte tagit den vändning som vi hoppades på. Inte helt otippat har vi då vid styrelsemötet i torsdags tvingats fatta beslutet att ställa in det annonserade lillejulsfirandet. Naturligtvis ett mycket tråkigt beslut men nödvändigt då självklart hälsan har högsta prioritet.
Någonting corona-anpassat ska vi ändå försöka åstadkomma på digital väg. Riktigt vad det blir är ännu för tidigt att säga men som lägsta ambition kommer julgripen vid en given tidpunkt att läggas ut för var och ens läsning. Vad mer vi lyckas åstadkomma får vi alltså återkomma till.

Som plåster på såren kommer vi åter att erbjuda en rejält subventionerad 2-rätters meny på Bishop Arms. Erbjudandet kommer att gälla Dig tillsammans med en medföljande och påbörjas efter årsskiftet. För att så många som möjligt ska kunna utnyttja erbjudandet kommer det att gälla under ca 2 månader. (Uppdaterad information 2021-01-19: Erbjudandet gäller från 1: a mars till den sista april)

För den som vill göra det riktigt coronasäkert kommer vi undersöka möjligheten att även få denna meny till avhämtning. Vi återkommer med detaljer via vår mässdirektör längre fram. Dessa erbjudanden ger oss ju två flugor i en smäll då vi samtidigt som vi avnjuter en god middag gynnar vår ”husvärd” och förhoppningsvis bidrar något till att de ska klara det
rådande läget.


Vi har tillsammans med Försvarshögskolan utsett en värdig pristagare till Gustav Adolf von Siegrothska priset. Priset kommer att delas ut den 16 december på Bishop i en mycket snäv krets då Försvarshögskolan har valt att ställa in sin högtidsdag Pristagare 2020 blir övlt Anders Westberg, lärare på den högre officersprogrammet.


Om vi blickar framåt 2021 så ligger programmet som bifogas tills vidare fast. Vad som i slutänden kan genomföras ”live” och vad som får ske digitalt, skjutas upp eller ställas in kommer att styras av råd och riktlinjer från regering och FHM. Vi får alla hjälpas åt att hålla tummarna för att nästa års höjdpunkt - 100-års jubileet av intåget i Strängnäs – ska kunna genomföras.
Följande datum och verksamheter är planlagda.
18 mars Brädspel.
25 mars föredrag av C J2 /INS överste Jörgen Lönngren om situationen i vårt närområde.
6 maj genomför vi årsmötet.
29 maj Vårfest.
14 augusti Högtidlighålls regementets högtidsdag samt 100 år av inmarschen enligt särskilt program.
23 september Historiskt föredrag.
7 oktober Brädspel.
23 oktober Höstmiddag (kan justeras om vi har genomfört en vårfest).
18 december Lillejul.


Avslutningsvis vill jag passa på och önska Dig och dina nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


Bengt Degerman/Ordförande

Avtal med bishops arms

Äntligen har vi kommit i mål med avtal efter ägarbytet på vår mäss.

Avtalet skrevs på av vår ordförande tillsammans med Pubchefen Karin Ödén Malmberg.

En inventering är genomförd och våra föremål är försäkrade genom
vår försorg.

Avtalet innebär ett antal förmåner för dig som medlem, gällande att nyttja lokalerna och att beställa mat och logi.

Detaljer i avtalet och hur man nyttjar avtalade förmåner framgår av dokument som finns på medlemssidorna d.v.s du måste logga in för att läsa dessa.

När du loggat in hittar du sidan genom menyn "Medlemssidorna" (i vänstermarginalen) och rubriken " Avtal med Hotel Bishops Arms Strängnäs"


Fälttävlan P1 –P10 1977

Nedan finns en länk med det senaste avslutade projektet i Digitalt Museum. Många kända ansikten från båda regementena. Många i Kamratföreningen sitter säkert och har det rätt tråkigt i dessa coronatider, så ett studium av bilderna som nås via länken kanske kan muntra upp lite.

Per-Olof Rosén genom Peter Ahlström

Länk till bilder Länk

Nytt LÄSTIPS

En artikel av Thomas Axelsson, FA övlt, C 27:e Hemvärnsbataljonen i Södermanland, finns nu under rubriken "Lästips" ( i menyraden uppe till höger)

Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Bäste Medlem

Jag hoppas att allt är bra med Dig och dina nära och kära. En sak kan man ju vara helt säker på och det är att Du på ett eller annat sätt påverkats av den pågående Corona-pandemin. Så kommer dessvärre även att vara fallet med kamratföreningens verksamhet. Inte minst m.h.t. att många i föreningen befinner sig i någon av alla riskgrupper kan extra försiktighet behöva påbjudas.

Styrelsen har därför beslutat om följande förändringar av vår verksamhet 2020:

1. Årsmötet planerat till den 7 maj (ska enligt stadgarna genomföras mellan 25/3 – 1/6) kommer att genomföras ”digitalt”. Arbete pågår med att utforma detta och exakt hur det kommer att gå till kommer Du att få information om senare. Grundtanken är att allt underlag ska läggas upp på vår hemsida och att Du där ska kunna ”rösta” genom enkelt ja/nej-tryckande i de frågor som är nödvändiga (bl.a. styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny/om-val och kommande verksamhet). Det kommer att bli spännande att se hur väl vi ska lyckas med detta tekniska experiment.

Fortsätt läsa Ordförandens medlemsbrev påsken 2020

Milstolpe på digitalt Museum

Idag har vi passerat inlägg nr 2000 på Digitalt Museum! Första inlägget publicerades mars 2018.

Länk

C V Sandberg, Lars och Hans Liljenstolpe, Björn Stenman, Tage Berglund och P-O Rosén är den fasta styrkan, men vi kan gärna bli några till. Vi träffas normalt varje onsdagsförmiddag kl 8 – 12. Kom gärna ut och hälsa på oss, men ring gärna C V eller Hans och förvarna.

Bildgruppen vid Arsenalen

Förberedelser för 100-årsjubileet

Kamratföreningen har påbörjat planeringen för 100-årsjubileet av regementets inmarsch i Strängnäs, 3 juli 1921.

Därför har vi nu lagt upp en egen sida här på hemsidan, där vi då och då kommer att informera om hur planeringen fortskrider. Läs under "Öppen information" i menyraden ovan.

Digitalmuseum – informerar

Här kommer en Julhälsning från bildgruppen på Arsenalen.

Vi är snart uppe i 2000 inlägg från vårt regemente – med över 2200 bilder.

Sorteringsarbetet går också sakta men säkert vidare och arkivförteckningen fylls på efterhand.

https://digitaltmuseum.se/search/?aq=owner%3A%22S-ARS%22&sv=images&sort_order=desc&sort=identifier&o=0&n=1952

Vi är normalt på plats alla onsdagsförmiddagar. Kontakta C V Sandberg eller Hans Liljenstolpe om du vill besöka oss, eller delta i arbetet.

-----------

Mvh!

P-O

Kunglig Södermanlands regementes officerares kamratförening – Gustaf Adolf von Siegrothska priset 2019

Jonas Björkqvist
Pristagaren Jonas Björkqvist

Motivering:

Jonas Björkqvist har en unik förmåga att fånga deltagarnas intresse i sin undervisning. Jonas största tillgång är hans förmåga att skapa ett intresse för kursen och dess innehåll hos sina studenter. Jonas har genom utvärderingar efter olika kurser fått ett erkännande från främst kadetterna där de ger honom mycket höga betyg i genomförandet av kurs. Hans omfattande militärhistoriska bildning kommer till sin rätt som ett pedagogiskt medel till att förstå nutida taktiska problem. Jonas är kunnig och beläst samt modig att prova nya metoder för att öka inlärningen och intresset.

Jonas är ett positivt föredöme som med sitt personliga och inbjudande sätt får deltagarna att bli intresserade av taktik och officersprofessionens utmaningar.

Jonas nyttjar olika metoder (krigsspel, truppföring, studier, muntliga stridsövningar mm) för att i samma kurs nå djupare insikt med ökad förståelse med stark koppling till vetenskap, beprövad erfarenhet och militärhistoria på ett pedagogiskt smakfullt sätt.                     

Jonas är återkommande omnämnd på ett positivt sätt vid flera olika utvärderingar av studenter vid FHS. Jonas har erhållit stor respekt för sitt kunnande, engagemang och för sitt sätt att möta de studerande i vardagen. Jonas skapar ett klimat där kadetter och lärare upplever en djup kollegialitet. Genom att med sin unika personlighet, pedagogiska skicklighet, innovation och nytänkande inom utbildning av framtidens arméofficerare (kadetter) främst inom tillämpade taktikkurser får Jonas deltagande kadetter och lärare att i harmoni och kollegialitet utveckla en fördjupad förmåga för officersprofessionens behov av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Jonas har en sällsynt förmåga att entusiasmera deltagarna, att göra dem intresserade och positiva, något som främjar deras kunskapsintag. 

Läs mer om Gustaf Adolf von Siegroth och Kamratföreningens pris, klicka på menyerna uppe till höger på sidan.