Årsmöte 2023 – kallelse

Till medlemmarna
Årsmöte 2023 inklusive kallelse


Kamratföreningens medlemmar kallas till årsmöte torsdagen 4 maj kl 1800 på Hotell Bishop enligt bilaga. Betalning av kuvertpris 100 kr sker till Swishnummer 1230698522 eller till Mats/Kalle J på
plats.

Vi inleder mötet med information samt lyssna på övlt Jonas Andersson FHS. Jonas erhöll Gustaf
Adolf von Siegrothska priset 2022 och han kommer tala om utbildning och dess utmaningar.

Baren öppen från kl 1700.
Ordföranden inleder med att välkomna kamraterna.
Jonas Andersson talar om utbildning och dess utmaningar.
Därefter genomförs årsmötesförhandlingar (valberedningens förslag i särskild bilaga) och mötet avslutas med middag som består av en tvårättersmiddag med vin, där förrätten är snapsvänlig.
Styrelsen önskar hjälp med att ihågkomma bortgångna medlemmar. Styrelsen har beslutat att hedra våra bortgångna kamrater med en tyst minut. Var vänliga och meddela sekreteraren om det är några
flera än de som återfinns i utskickad bilaga.

Inför årsmötet så är “senast tid för motion” 20 april. Motionen ska sändas till sekreteraren.

Anmälan om deltagande inkluderande middag, görs till mats Eriksson
(mats.i.eriksson@hotmail.com) 0706674773 senast den 20 april 2023. Anmälan är bindande.
Swishnummer 1230698522

Årsmöteshandlingarna finns på medlemssidorna (kräver inloggning)

Peter Ahlström
sekreterare
På uppdrag av ordföranden i Officerarnas Kamratförening