Pågående arbete med hemsidan

Just nu (2019-09-15--20) pågår ett arbete med hemsidan som går ut på att dela på informationen till en öppen del och en stängd "medlems del". Samtidigt sker en uppdatering av medlemskonton på hemsidan så att alla föreningens medlemmar erhåller ett inloggningskonto för att komma åt medlemssidorna.

Det senare innebär att ett stort antal medlemmar i föreningen som inte har haft konto till medlemssidorna, i dagarna kommer att få ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter. Arbetet med hantering av medlemmar och inloggningskonton styrs av föreningens sekreterare, som använder föreningens medlemsmatrikel som bas för skapandet av inloggningskonton.