Siegrothska priset 2020

Under kvällen den 16 december genomfördes en prisutdelning av Siegrothska priset för 2020 till Anders Westberg. Prisutdelningen skedde i våra mässlokaler i Strängnäs och det var ordföranden i Kungliga Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening, Bengt Degerman, som höll ett kort anförande och förärade Anders priset.

Foto Anders Szili

Läs mer under rubriken "Siegrothska priset" uppe till höger.