Årsmöte 2022 – Kallelse

Kamratföreningens medlemmar kallas till årsmöte torsdagen 5 maj kl 1800 på Hotell Bishop. Betalning av kuvertpris 100 kr sker till Mats.

Vi inleder mötet med att lyssna på Henrik Ståhlberg. Henrik erhöll Gustaf Adolf von Siegrothska priset 2021 och han kommer tala om
utbildning och dess utmaningar.

Baren öppen från kl 1700.

Vice ordföranden inleder med att välkomna kamraterna.
Henrik Ståhlberg talar om utbildning och dess utmaningar.
Därefter genomförs årsmötesförhandlingar (valberedningens förslag i särskild bilaga) och mötet avslutas med middag som består av en tvårättersmiddag med vin, där förrätten är snapsvänlig.
Styrelsen önskar hjälp med att ihågkomma bortgångna medlemmar. Styrelsen har beslutat att hedra våra bortgångna kamrater med en tyst minut. Var vänliga och meddela sekreteraren om det är några
flera än de som återfinns i bilaga till årsmöteshandlingarna.

Inför årsmötet så är “senast tid för motion” 20 april. Motionen ska sändas till sekreteraren.

Anmälan om deltagande inkluderande middag, görs till Mats Eriksson (mats.i.eriksson@hotmail.com) 0706674773 senast den 20 april 2022. Anmälan är bindande.

Årsmöteshandlingarna finns på medlemssidorna (kräver inloggning)


Peter Ahlström
sekreterare
På uppdrag av ordföranden i Officerarnas Kamratförening