Inbjudan till firandet av 100-års jubileum av Södermanlands regementes flytt till Strängnäs

Ett år försenat med anledning av pandemin är det nu dags att fira minnet av Kungl. Södermanlands regementes flytt från Malmköping till Strängnäs. Firandet går av stapeln på vår högtidsdag, den 13 augusti.

Läs hela inbjudan med program och anvisningar för anmälan med mera här nedan. Anmälan ska göras senast 20 juli.

Inbjudan-till-firandet-av-100ar-sen-flytten